logo gdynia
news

KONKURS na wianki ogłoszony!

W ramach wydarzenia CudaWianki 2010 w dniu 26 czerwca 2010 zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami rzeczowymi w dwóch sekcjach:
„Najpiękniejszy wianek tradycyjny", „Najbardziej finezyjny wianek alternatywny". Zapraszamy do zapoznania się z konkursowym regulaminem i do czynnego udziału w Konkursie oraz w Akcji Wianki, która jest również sekcja warsztatową. Konkurs zostanie przeprowadzony w namiocie Akcji Wianki w Alei Topolowej w Gdyni. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc maila na adres: info@cudawianki.eu

Harmonogram konkursu:

12.00 | start Konkursu
12.00-16.00 | przyjmowanie lub/i wykonywanie wianków
16.00-17.00 | obrady Jury
17.00 | ogłoszenie wyników i wręczenie nagród